Marta

Mój przyjaciel pewnego razu powiedział mi, że kiedyś zakochiwanie się i branie ślubu było TAK PROSTE. Że ludzie nie mieli tych głupich wątpliwości. Oni po prostu brali ślub, mieli dzieci i żyli długo i szczęśliwie. Przeszłość to był czas prawdziwej miłości!

Ale wtedy spytałam go

Naprawdę tak uważasz? Naprawdę myślisz, że wszystko było TAK proste? … Powiem ci, co ja myślę. … Myślę, że MIŁOŚĆ rzadko była powodem, dla którego brało się ślub. Kobiety musiały mieć męża, żeby mieć zapewnioną przyszłość, żeby mieć ŻYCIE, które nie było pełne rozczarowania ze strony rodziny. Kto wie, ile nieheteroseksualnych kobiet musiało żyć w rozpaczy, rodząc dzieci, których nigdy nie chciały? Ile kobiet zakończyło swoje życie z tego powodu? … Teraz, rzadko widzę staruszków spacerujących razem i trzymających się za ręce.. Widzę za to moje babcie i ich siostry, które były gnębione i zaniedbywane przez swoich mężów, nie ważne, jak bardzo starały się ich zadowolić. Większość kobiet w mojej rodzinie jest rozwiedziona… Myślę, że przeszłość to czas udawanej miłości. Miłości, którą było widać tylko na ślubnej fotografii, a później nie zostawał po niej ślad…

Mój przyjaciel nie powiedział nic więcej.

 

My friend once told me that falling in love and getting  married was SO EASY in the past. That people didn’t have those stupid second thoughts. They would just get married, have children and lived happily ever after. The past was the time of the true love!

But then I asked him

Do you really think that? Do you think it was THAT simple? … I tell you what I think. … I think that LOVE was rarely the reason why people got married . Women had to have a husband in order to have a future, in order to have a LIFE that wasn’t full of family disappointment. Who knows how many non-heterosexual women had to live lives of inner despair, giving birth to children they had never wanted? How many women ended their lives because of that? … Now, I seldom see old people walking together and holding hands. … What I see are my grandmothers and their sisters who used to be bullied and neglected by their husbands no matter how much they tried to please them. Most of the women in my family are divorced… I think the past was the time of the pretended love. Of the love that was visible only in the wedding photograph, and then it was gone…

My friend said nothing more.

 

Marta